Yhteystiedot

Sähköposti psftry@gmail.com

Puheenjohtaja:
Riina Myyryläinen riinamyyrylainen@hotmail.com

Varapuheenjohtaja/
Jäsensihteeri / viestintä:
Jyri Multanen jyrimultanen@gmail.com

Hallituksen jäsen:
Iida Iso-Ilomäki
iida.isoilomaki@gmail.com

Hallituksen jäsen/
Opiskelijavastaava:
Leena Hartikainen leena.h.hartikainen@gmail.com

Rahastonhoitaja :
Kimmo Kostamo kimmo.kostamo1@gmail.com


Uutiset

1.10.2017Mauri was hereLue lisää »6.4.2016Vuosikokouksessa 2016 päätettyäLue lisää »29.11.2015Kuntoutusalan asiantuntijat perustettu tänäänLue lisää »

Uusimmat kuvat

dscf3910
dscf3920
dscf3925

Jäsenyys

Yhdistys on jäseninään olevien fysioterapeuttien ja fysioterapian opiskelijoiden yhdysside. Se toimii fysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää osaltaan fysioterapeuttien asemaa ja fysioterapian tunnettavuutta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

1)     järjestää jäsenilleen opinto- ja koulutustoimintaa

2)     tekee esityksiä ja antaa lausuntoja fysioterapeuttien ammattia ja koulutusta koskevissa kysymyksissä

3)     seuraa ja kehittää jäsentensä ammattieettistä toimintaa

4)     perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja

5)     tukee muilla vastaavilla tavoilla jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää heidän yhteistyötään ja

6)     tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

 

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa laillistettuja tai ammatinharjoittamisluvan saaneita, terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettyyn rekisteriin merkittyjä fy­sioterapeutteja. Varsinaisen jäsenen tulee kuulua liittoon kuuluvaan yhdistykseen tai kuulua henkilöjäsenenä liittoon.

 

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä fysioterapian peruskoulutuksessa oleva opiskelija. Opiskelijajäsen voi halutessaan jatkaa valmistumisensa jälkeen suoraan yhdistyksen varsinaisena jäsenenä. Yhdistyksen hallitus toteaa jäsenyyden muuttumisen opiskelijajäsenyydestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

 

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Kannattajajäseneksi voidaan valita yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous. Liittomaksuvelvollisuutta kannattajajäsenillä ei ole.

Varsinaisen jäsenen ja opiskelijajäsenen on suoritettava liitolle liittomaksua liiton sääntöjen mukaan. Varsinaisen jäsenen ja opiskelijajäsenen yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous kummallekin ryhmälle erikseen.

 

 

Eli käytännössä

 

1A. Varsinainen jäsen kuuluu liittoon yhdistyksen kautta ja käyttää äänivaltaansa suhteessa liittoon yhdistyksen vuosikokouksen valitseman edustajan välityksellä. Jäsenmaksu laskutetaan liiton jäsenmaksun yhteydessä.

 

1B. Rinnakkaisjäsen, kuuluu liittoon toisen yhdistyksen kautta tai henkilöjäsenenä ja käyttää äänivaltaansa suhteessa liittoon sitä kautta. Yhdistys laskuttaa jäsenmaksun erikseen.

 

2. Kannattajajäsenyys. Yhdistys laskuttaa jäsenmaksun.

 

 

Jäseneksi haetaan kirjallisesti liiton kotisivun kautta http://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=Jasenhakemus , täyttämällä sähköinen jäsenhakemus osoitteessa https://tehy.pwire.fi/y/sf/ tai  ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin.

 

Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoi­ttamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun ilmoitus on annettu. Eronneen jäsenen velvollisuudet lakkaavat sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän erosi. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus, mutta johtaa yhdistyksestä erottamiseen.

 

Jäsenmaksut vuonna 2018

 

Yhdistyksen jäsenmaksu työssä käyville jäsenille on 12 e ja kannattajajäsenyys on 50e. Muilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.