Yhteystiedot

Sähköposti psftry@gmail.com

Puheenjohtaja:
Riina Myyryläinen riinamyyrylainen@hotmail.com

Varapuheenjohtaja/
Jäsensihteeri / viestintä:
Jyri Multanen jyrimultanen@gmail.com

Hallituksen jäsen:
Iida Iso-Ilomäki
iida.isoilomaki@gmail.com

Hallituksen jäsen/
Opiskelijavastaava:
Leena Hartikainen leena.h.hartikainen@gmail.com

Rahastonhoitaja :
Kimmo Kostamo kimmo.kostamo1@gmail.com


Uutiset

1.10.2017Mauri was hereLue lisää »6.4.2016Vuosikokouksessa 2016 päätettyäLue lisää »29.11.2015Kuntoutusalan asiantuntijat perustettu tänäänLue lisää »

Uusimmat kuvat

dscf3910
dscf3920
dscf3925

Erikoisasiantuntijanimikkeellä osaaminen näkyväksi!

Fysioterapian asiantuntijuuden määrittelyyn, työuralla etenemiseen ja palkkauksen kehittymiseen tarvitaan ammattikunnan yhteinen näkemys. Erikoislääkintävoimistelijakoulutuksen lakkauttamisen jälkeen vuonna 1994 fysioterapeuttien urakehityksen tukena ei ole ollut yhteisesti hyväksyttyä järjestelmää. Tähän haasteeseen Suomen Fysioterapeutit vastasi valmistelemalla vuonna 2001 linjauksen fysioterapian erikoisosaajasta.  Liiton hallituksen vuonna 2003 nimeämä työryhmä (nykyään erikoisasiantuntijaneuvosto) on määritellyt erikoisosaajan kvalifikaatiot ja nimikkeen hakuprosessin. Käytössä oleva nimike fysioterapian erikoisosaajalle on fysioterapian erikoisasiantuntija.  

Fysioterapian erikoisasiantuntija on edelläkävijä omalla erikoisosaamisalueellaan luoden uutta toimintakulttuuria. Fysioterapian erikoisasiantuntija toimii aktiivisena tiedon kerääjänä, osaamisen välittäjänä, osaamisen soveltajana ja osaamisen kehittäjänä. Erikoisasiantuntijalla on ohjauksellinen ja valmentava työote, jossa asiakas on aktiivinen osallistuja. Erikoisasiantuntijan ominaisuuksiin kuuluvat hyvä ammatillinen itsetuntemus ja empatiakyky sekä pätevyys arvioida ja käsitellä eettisiä kysymyksiä. Haettavia fysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeitä ovat lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia ja kipufysioterapia.

Erikoisasiantuntijalta edellytetään vankkaa kliinistä osaamista ja toimimista kliinisessä työssä ja fy­sioterapia-alan teoreettista hallintaa sekä vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa ke­hittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä. Keskeisenä ominaisuutena fysioterapian erikoisasiantuntijalla on kyky yhdistää tutkimustieto fysioterapeutin työhön. Tämä edellyttää sekä korkeaa tietotasoa että vahvaa erikoisalan kokemusta, mitkä tulevat esille erikoisasiantuntijalinjauksessa korkeina vaatimuksina peruskoulutuksen jälkeisissä opinnoissa, työkokemuksessa ja muussa ammatillisessa toiminnassa. Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden tavoitteena on oman osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tuominen sekä urakehitys. Erikoisalueen asiantuntijuutta voidaan hyödyntää erityisesti koulutuksissa, asiantuntijalausunnoissa ja asiantuntijoina työryhmissä, nimikkeestä on todettu olevan apua myös palkkaneuvotteluissa. Nimike voi myös toimia tulevan SOTE-uudistuksen myötä neuvotteluvalttina kun työtä organisoidaan uudestaan.

Tee osaamisesi näkyväksi nyt - tutustu päivitettyyn kriteeristöön sekä hakulomakkeisiin ja hae erikoisasiantuntijuutta omalta erikoisalaltasi. Hakuaikaa on 30.04.2016 asti. Lisätietoja toimisto@suomenfysioterapeutit.fi

header

Verkkotiedotteessa 2/2013 käsitellään seuraavia aiheita:

 


Puheenjohtajalta

Kevät joka tuli myöhässä ja kesä meni vauhdilla edelle, niin kasvukaudessa kuin kukinnoissa. Kesän alku on ollut vauhdikas myös täällä liitossa. Pitkäaikainen päätoimittajamme Tarja Mansikkamäki on siirtynyt lomalle ja eläkkeelle. Uusi päätoimittaja Saija Suominen on ottanut lehden käsiinsä. Uutena kehittämisasiantuntija (tutkimus ja koulutus) Hanna Häkkinen on aloittanut työn liitossa.

Nyt on usealla ansaittu loma edessä ja liiton toimisto on suljettu heinäkuussa (1.-31.7.), mutta puheenjohtajan voi akuuteissa asioissa kesäaikanakin ottaa yhteyttä sähköpostitse heli.mesiainen@suomenfysioterapeutit.fi.  Toivotankin kaikille hyvää ja virkistävää kesäaikaa.

Terveisin,

Heli Mesiäinen
puheenjohtaja

 


Järjestöuutiset

Toimintatuet vuonna 2013

Hallitus myönsi 20.4.2013 yhteisöjäsenille toimintukea seuraavasti:  Etelä-Saimaan Fysioterapeuteille 600 € liiton ja Fysioterapia-lehden juhlavuoteen liittyvään juhlaseminaariin,  Uudenmaan Fysioterapeuteille 200 € opiskelijajäsenille suunnatun luennon järjestelyihin sekä Työfysioterapeuteille 200 € alueellisen verkostoitumisen kehittämiseen ja alueyhdyshenkilöiden yhteistyötapaamiseen.

Toimintatukien maksukäytäntöä on tarkennettu niin, että tuen maksamisen edellytyksenä tehtävä toimintatukiselvitys tulee lähettää mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen ja viimeistään saman vuoden loppuun mennessä.

 

Vuoden fysioterapeutti 2013

Vuoden Fysioterapeutti -palkinnon hakuaikaa on pidennetty 30.7.2013 saakka. Ehdotukset perusteluineen ja ehdokkaan ansioluettelo lähetetään Juha Borodulinille sähköpostilla juha@tempur.fi tai postitse TEMPUR SUOMI OY, Juha Borodulin, Kauppakeskus Tikkuri, Asematie 4-10, 01300 Vantaa. Palkinnon saaja julkistetaan 11.10.2013 Helsingissä I love Me -messuilla.

 

Opinnäytetyöpalkinnot 2013

Fysioterapian opinnäytetyöpalkinnot on tänä vuonna haettavissa 30.11. mennessä. 500 euron palkinto jaetaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto -sarjassa. Palkinnonsaajia voivat ehdottaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetöitä ohjaavat opettajat ja aiheen tulee olla yleisesti merkittävä fysioterapian kehittämisen kannalta. Yhteisöjäsenet voivat tiedottaa asiasta omille varsinaisille ja opiskelijajäsenilleen.

» Lue lisää liiton kotisivuilta

 

Jäsenmaksulaskut vuonna 2013

Ensimmäiset jäsenmaksukarhulaskut on lähetetty toukokuussa liitosta. Laskujen eräpäivä oli 31.5.2013. Elokuussa yhdistyksille lähetetään jäsenmaksun maksamatta jättäneistä lista, jonka jälkeen yhdistykset lähettävät toisen jäsenmaksukarhulaskun. Lokakuun loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet voidaan erottaa yhdistyksestä. Lista erotetuista jäsenistä on toimitettava liiton toimistolle marraskuun loppuun mennessä, jotta jäsenmaksulaskut lähtevät oikein seuraavan vuoden alussa.

 

Aloitteet edustajiston kokoukseen

Edustajiston jäsenet, yhteisöjäsenet ja liiton henkilöjäsenet voivat tehdä aloitteita. Hallitus ottaa aloitteen käsiteltäväksi sen toimielimen kokouksessa, jonka päätäntävaltaan asia kuuluu. Edustajiston kokoukseen 2013 tarkoitetut aloitteet tulee toimittaa liiton hallitukselle kirjallisesti perusteluineen 15.9.2013 mennessä. Aloitteita voi tehdä esim. liiton kunniamerkkien saajista.

 

Visio, missio ja arvot kommentoitavaksi

Kaikille yhteisöjäsenyhdistyksille ja edustajiston edustajille on tulossa kommentoitavaksi liiton visio, missio ja arvot. Kommenttiaikaa on 5.8.2013 asti ja saatujen kommenttien jälkeen työryhmä jatkaa niiden työstämistä.

 

Terveiset Tehyn liittokokouksesta

Tehyn historian viimeiseksi jäävä liittokokous pidettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Liittokokous päätettiin lakkauttaa ja korkeinta päätäntävaltaa Tehyssä käyttää  nyt valtuusto. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Rauno Vesivalo sekä varapuheenjohtajiksi Marjut McLean ja Anna-Leena Brax.  Uuden valtuuston 1. varapuheenjohtajana toimii fysioterapeutti Riitta Korpihalla.

Suomen Fysioterapeutit teki liittokokoukselle viisi aloitetta, joista kolme hyväksyttiin. Liitto haluaa nostaa kuntoutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon painopistealueeksi Tehyn edunvalvonnassa. Aloite hyväksyttiin ja seuraavan nelivuotiskauden aikana Tehy selvittää yhdessä liiton kanssa kuntoutuksen asemaa sote-lainsäädännössä.  Myös suoravastaanottotoimintaa koskeva, asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamisaloite hyväksyttiin. Tehyn vastauksessa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisyyttä ja henkilöstöryhmien välistä työnjakoa kehitettäessä tulee ottaa huomioon kansainväliset ja kansalliset kokemukset ja tutkimustieto. Kolmas hyväksytty aloite liittyy Tehyn ja sen yhteistyöjäsenjärjestöjen yhteistyön kehittämiseen.
Liitto esitti myös, että Tehy rajaisi yrittäjäjäsenyyttä siten, että vain itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt voisivat olla Tehyn jäseninä. Nyt Tehyyn voi kuulua ja saada yrittäjien jäsenedut myös yrittäjä, jolla on 1-3 työntekijää. Toinen aloite koski Tehyn profiloitumista kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten järjestönä. Tehy vastasi käyttävänsä omassa viestinnässään käsitettä "sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy", vaikka tiedotusvälineissä puhutaan usein "hoitajien" tai "sairaanhoitajien" Tehystä.  Nämä molemmat aloitteet hylättiin.

 

Aslak-kurssit vuonna 2014

Kela on myöntänyt Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n yrittäjäjäsenille neljä ASLAK-kurssia vuodelle 2014. Lisäksi Suomen Fysioterapeuttien työsuhteisille jäsenille on myönnetty yksi ASLAK-kurssi.

Yrittäjien kurssit pidetään Oulussa, Ylihärmässä, Espoossa ja Kankaanpäässä. Työsuhteisten ASLAK järjestetään Punkaharjulla.

ASLAK-kursseille voi  hakeutua lähiaikoina sitten, kun kurssi ilmestyy Kelan ASLAK-kurssitarjontasivuille.

» http://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication

 


Kansainväliset asiat

Pohjoismaiden fysioterapeuttiliittojen kokous

Pohjoismaiden fysioterapeuttiliittojen kokous pidettiin toukokuussa Oslossa Norjassa. Liittoa edustivat puheenjohtaja Heli Mesiäinen, hallituksen jäsen Reetta Tuomisto ja kehittämisasiantuntija Katri Partanen. Kokouksessa aiheina olivat mm. liittojen ajankohtaiset asiat sekä kaikissa pohjoismaissa tapahtuvat sosiaali- je terveydenhuollon muutokset.  Kokouksesta tarkemmin Fysioterapia-lehdessä numero 5.

 


Viestintä

Muutoksia Fysioterapia-lehdessä

Fysioterapia-lehden päätoimittaja Tarja Mansikkamäki on päättämässä yli kahdenkymmenen vuoden uraansa lehdessä. Hänen seuraajansa VTM Saija Suominen on aloittanut tehtävässään, aluksi lomasijaisena ja syksyllä vakinaisena päätoimittajana. Tarja kiittää lämpimästi yhteistyöstä ja toivottaa kaikille aurinkoista kesää ja energistä syksyä fysioterapian parissa.

Seuraava Fysioterapia-lehti ilmestyy 17.9.

 


Ajankohtaista koulutuksesta ja tutkimuksesta

Hanna Häkkinen aloitti kehittämisasiantuntijana

Tervehdys koulutus- ja tutkimuspolitiikan pöydän takaa. Nimeni on Hanna Häkkinen ja aloitin 22.5.2013 Suomen Fysioterapeuteissa kehittämisasiantuntijana. Paljon uusia mielenkiintoisia haasteita on tiedossa ja perehdyn asioihin kovaa vauhtia. Valmistuin fysioterapeutiksi 2006 Laurea-ammattikorkeakoulusta ja vuonna 2010 sain päätökseen ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jossa pääaineena oli sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen.  Urallani olen työskennellyt pääasiassa yksityisellä sektorilla niin fysioterapeuttina kuin esimies- ja kehittämistehtävissä.

 

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuosituksen implementointi

Syksyllä jatkuu jo keväällä alkanut Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositusten implementointi ympäri Suomea. Tilaisuuksia on kahdenlaisia: 6 tunnin työpajakoulutuksia, joissa harjoitellaan mittareiden ja menetelmien käyttöä sekä 3 tunnin luentotilaisuuksia.

» www.suomenfysioterapeutit.fi > Koulutuskalenteri

 

Lääketieteellinen akupunktuurikoulutus fysioterapeuteille (15 op)

Suomen Fysioterapeutit, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry ja Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry järjestävät yhteistyössä lääketieteellisen akupunktuurikoulutuksen fysioterapeuteille syksyllä 2013. Akupunktuurikoulutus koostuu viidestä lähiopetusmoduulista (kesto 2-3 pv/moduuli) ja verkko-opiskeluna toteutettavasta ohjatusta käytännön harjoittelusta (n. 200 tuntia). Syys- lokakuun 2013 aikana toteutetaan 3 ensimmäistä moduulia (yhteensä 7 pv), minkä päätteeksi on tentti. Tentin läpäisseet saavat väliaikaisen todistuksen (voimassa 3 vuotta) moduulien I-III suorittamisesta ja voivat alkaa ottaa vastaan potilaita omilla työpaikoillaan.

Kouluttajat ovat maamme parhaita akupunktuurilääkäreitä, jotka toimivat aktiivisesti Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry:ssä. Koulutuksen johtajana toimii professori Seppo YT Junnila. Koulutusta on järjestetty jo vuodesta 1995 alkaen. Opetus perustuu pääasiassa länsimaisen lääketieteen tautikäsitykseen ja nimikkeistöön.

Koulutusajankohdat ja -paikat:
I moduuli 6.-7.9.2013 (pe-la), Helsinki
II moduuli 12.-13.9.2013 (to-pe), Helsinki
III moduuli 4.-6.10.2013 (pe-su), Helsinki

» www.suomenfysioterapeutit.fi > Koulutuskalenteri

 

Fysioterapian rakenteisen kirjaamisen kehittäminen 24.9.2013

Sähköisen potilastiedon arkisto avautuu julkiselle sektorille v. 2014 ja yksityissektorille 2015. Kirjaamisessa tulee tämän jälkeen noudattaa kansallisia määrityksiä, joita on sovellettava myös fysioterapiassa. Toimintakyvyn määrittelyssä ICF-luokitus tuo merkittävää tukea fysioterapiaan. Tule kuulemaan tuoreinta tietoa ja käytännön kehittämiskokemuksia!

» www.suomenfysioterapeutit.fi > Koulutuskalenteri

 


Muista myös nämä

-    Seuraava hallituksen kokous on 16.8.2013
-    Puheenjohtajatapaaminen 7.9.2013
-    Kansainvälinen Fysioterapiapäivä 8.9.2013
-    Edustajiston kokous 30.11.2013 (Järjestötalo 1, Pasila Helsinki)

footer